• Saskia Lindeman-Stomps
  • Verzekerd van goede zorg
  • Zorgkaart Nederland DeProstaatkliniek
  • De Prostaatkliniek Zorgkaart Nederland
Print deze pagina

PSA test

Doel bloedonderzoek / psa test

Het bloed kan worden onderzocht op stoffen die kenmerkend zijn voor prostaataandoeningen: PSA (Prostaat Specifiek Antigeen). De PSA-test meet de hoeveelheid Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) in uw bloed. PSA, een eiwit dat in de prostaat wordt gemaakt heeft een functie voor het sperma. Er lekt van uit de prostaat een kleine hoeveelheid van dit eiwit in het bloed en kan worden gemeten.

Boven de 50 jaar blijken 2 op elke 10 mannen (20%) een verhoogde PSA-waarde te hebben. Die verhoogde waarde kán op prostaatkanker wijzen, maar komt ook voor bij een goedaardige prostaatvergroting, een urineweginfectie of een prostaatontsteking. Daarom is bij een verhoogde PSA-waarde altijd aanvullend onderzoek nodig. Echter, hoe hoger de PSA-waarde is, des te aannemelijker het is dat er sprake is van prostaatkanker.

Wanneer wordt dit onderzoek gedaan?

Het PSA wordt bepaald als er gezocht gaat worden naar prostaatkanker. De bepaling van het PSA als screening of bevolkingsonderzoek kent voor- maar ook nadelen en zal niet standaard worden gedaan.

Werkwijze van het bloedonderzoek

Dit geschiedt door middel van bloedafname.

Uitkomst van het bloedonderzoek

Het PSA kan verhoogd zijn bij prostaatontsteking, prostaatvergroting en prostaatkanker. De PSA “normaalwaarden” verschillen helaas per laboratorium, waardoor vergelijking tussen verschillende ziekenhuizen soms lastig is. De waarde van het PSA is veelal ook leeftijdsafhankelijk. Met het ouder worden en het groeien van de prostaat zal ook het PSA stijgen.

De PSA-waarde ligt gemiddeld tussen 0 en 4 nanogram/liter, afhankelijk van de leeftijd. Het is dan niet aannemelijk dat u nu prostaatkanker heeft. Een uitslag hoger dan 4 is vaak een reden om nader onderzoek te doen. Overigens zijn er in de vele ziekenhuizen verschillende bepalingsmethodes, die allen hun eigen – dus ook verschillende – “normaalwaarden” hebben. Dit maakt een beoordeling lastig.

Circa 80% van de mannen van 50 jaar en ouder heeft een normale (niet verhoogde) PSA-waarde. Toch kan iemand met een normale uitslag (beginnende) prostaatkanker hebben: bij 1 op 100 mannen (1%) komt dat voor.

Vervolg

De uitslag van het PSA is meestal niet eenduidig en wordt door de behandelaar met de patiënt besproken. Bij een niet-verhoogde en niet stijgende PSA waarde is geen verdere actie nodig. Afhankelijk van uw leeftijd of PSA-waarde kunt u, in overleg met uw arts, overwegen de test na enkele jaren te herhalen.

Indien de PSA-waarde verhoogd is (hoger dan 4) of bij herhaling stijgt, is nader onderzoek door een specialist nodig om na te gaan wat de oorzaak van de verhoging is. Voor het advies over het vervolg, zal de arts bij elke uitslag diverse factoren betrekken, zoals uw leeftijd, eventuele ziektes die uw conditie nadelig beïnvloeden en de PSA-waarde. Het is dus niet alleen de PSA-waarde die bepaalt of u het advies krijgt u verder te laten onderzoeken.

We hebben ook een speciale website die helemaal gaat over PSA – PSAwaarde.nl

Deel deze pagina met anderen!
^ Back to Top