• De Prostaatkliniek Zorgkaart Nederland
  • Verzekerd van goede zorg
  • Zorgkaart Nederland DeProstaatkliniek
  • Saskia Lindeman-Stomps
Print deze pagina

Bloedonderzoek, kreatinine (creatinine)

Kreatinine (Creatinine) is een afbraakproduct van creatininefosfaat dat de in de spieren wordt gevormd en met een vrij constante snelheid wordt geproduceerd. Vervolgens komt kreatinine in de bloedcirculatie en wordt in de nieren gefiltreerd en afgebroken. Een klein deel wordt weer uitgescheiden. Hierdoor ontstaat er in het bloed een evenwichtsspiegel die het resultaat is van de productiesnelheid in de spieren enerzijds en de klaring van de nieren anderzijds.

Het kreatininegehalte wordt dus voornamelijk door twee factoren bepaald: de spiermassa en de nierfunctie. Als men de gemiddelde spiermassa bij een bepaalde leeftijd in oogschouw neemt kan het creatinine gehalte in het bloed als maat voor de nierfunctie worden gezien.

Helaas is het zo dat pas wanneer minder dan de helft van de nierfunctie is overgebleven, de kreatininewaarden in het bloed verhoogd zullen zijn. Daarom wordt tegenwoordig op basis van lengte, gewicht en creatininegehalte in het bloed de GFR berekend: de Glomulaire Filtratie Rate. 
Deze GFR wordt als een iets meer nauwkeurige indicator van de nierfunctie gezien.

De meest nauwkeurige methode om de nierfunctie te bepalen is om zowel het creatininegehalte in het bloed, als ook de 24 uurs urinetest te doen: alle urine die in 24 uur wordt geproduceerd wordt opgevangen. Hiervan worden dan allerlei bepalingen van zouten en afbraakproducten zoals creatinine, bepaald.

Nier met bloedvaten - creatinine

Doel bloedonderzoek naar kreatinine

Dit onderzoek geeft inzicht in de algemene gezondheidstoestand en de nierfunctie van de patiënt.

Wanneer wordt dit onderzoek gedaan?

Het bepalen van de nierfunctie door middel van het meten van creatinine in het bloed is een bepaling die vaak wordt gedaan bij urologische klachten.

Werkwijze van het bloedonderzoek

Dit geschiedt door middel van bloedafname.

Uitkomst van het bloedonderzoek naar kreatinine

Een verhoging van het kreatinine in het bloed wijst op een verminderd functioneren van de nieren.

Vervolg na het onderzoek

Als het kreatinine te hoog is, volgt verder onderzoek. In dat geval zal vrijwel zeker een echografie van de nieren worden gemaakt.

Deel deze pagina met anderen!
^ Back to Top